english | norsk
hjem
Foto: Stein Holmvik
De to musikerne som utgjør duoRETRO er solid bevandret i et uttall musikkgenre, og henter nerve og impuls fra den franske musettemusikken.

duoRETRO presenterer fransk musette - retro og inn i tiden.
Fransk musette er kjærlighetens språk.
konserter