english | norsk
duoRETRO i ěstlandssendingen
Fredag 12. januar er duoRETRO gjester i ěstlandssendingens Ettermiddagssending. Det er sendinger fra ěstlandssendingen fra kl. 16.03-17.30.