english | norsk
duoRETRO i Sveriges Radio
Det ble spilt musikk fra duoRETROs CD "retro and up to date" i Sveriges Radio, SR, s°ndag 27.mai. Det var i programmet Dragspel i P2 ved Bosse Nyberg.

duoRETRO synes selv at det er veldig hyggelig at deres musikk eksponeres i svensk radio.