english | norsk
om duoRETRO
«Virtuositet som overrasker, imponerer og åpner hjerter»

Håvard Svendsrud er prisbelønnet og internasjonalt anerkjent musiker. Han er trekkspiller av ypperste klasse. Fantasifull harmonisering kombineres med brilliant teknikk. Hans virtuositet overrasker, imponerer og rører ved mennesket.

Svendsruds musikalske uttrykk er nyskapende, levendegjort og forførende.
Publikum gripes av de massive akkorder og kontrastfulle entonige og lyriske melodilinjer.
Svendsrud er arvtageren etter de store trekkspillmestrene, og lever først når han fritt får utfolde seg med musikken.


«Det svinger av det han gjør»

Hartvigsens basspill berører et hvert publikum, for det svinger av det han gjør. Han har alltid innlevelse i sine fremførelser, og formidler musikkens hjerte og sjel. Hartvigsen har øre for detaljer. Hans spill er utsøkt og igjenkjennbart, suverent men samtidig ydmykt.

Fra de dypeste oktaver til de lyseste flageoletter er Hartvigsen tilstede med beat og musikalitet som det legges merke til. Han går ikke av veien for en melodistrofe på kontrabassen og med hjertet dypt begravd innen jazzen gir han instrumentet sin egen stemme av varme toner.